Kurs om bibelske salmer

Kurs om bibelske salmer

Norsk koralbok bind 3

I samarbeid med Kirkerådet, Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) og Sør- og Nord-Hålogaland bispedømmer, arrangerer Kirkemusikksenter Nord kurs om bibelske salmer for kirkemusikere og prester. Kursene vil holdes i Bodø og Tromsø høsten 2016.

Kursene arrangeres på oppdrag fra Kirkerådet og blir høstens storsatsning på kirkemusikkfronten. Det har vært eller skal arrangeres liknende kurs i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. 

Kurset i Bodø er åpent for alle. Kurset er gratis. I tillegg dekker Sør-Hålogaland bispedømme reise- og oppholdsutgifter for to personer, fortrinnsvis en kirkemusiker og en prest, fra hvert prosti. Rask påmelding øker sjansen for å bli tildelt støtte til reise og opphold.

Til kurset i Tromsø vil 2 representanter (prest og kirkemusiker) fra hvert prosti bli invitert til å delta på et kurslederkurs. Kurset er gratis for deltakerne. Det vil deretter bli lagt opp til lokale samlinger/kurs i prostiene hvor kursinnholdet blir videreført.

Kursholdere/forelesere vil bli (begge kurs):
Ragnhild Strauman, kirkemusiker og førstelektor ved KUN
Ivar Jarle Eliassen, kirkemusiker og kulturrådgiver NHBD
Åge Haavik, tidligere seniorrådgiver i Kirkerådet med ansvar for liturgi og gudstjenesteliv
Henrik Ødegaard, komponist med bred kunnskap om gregorianikk

Kurset i Bodø finner sted onsdag 26. og torsdag 27. oktober. 

Kurset i Tromsø finner sted tirsdag 8. og onsdag 9. november.

Påmeldingsskjema til kurset i Bodø finner du her. (Deltakere til kurset i Tromsø vil bli personlig inviterte.)

Påmeldingsfrist: 01. august

Det oppfordres til å søke tidlig for å øke mulighetene til utgiftsdekning. Deltakere som har mulighet til dette, oppfordres også til å benytte privat losji, for å få ned de samlede kostnadene.

KiN logo   SHBD logo  NHBD logo  KUN logo