Rekrutteringsarbeid

Her finner du nærmere informasjon om våre kurs og prosjekter for ungdom. Prosjektene arrangeres i tråd med vårt formål om å rekruttere til organistyrket.