Påmelding fagdager vår 2017

Kirkemusikere ansatt i Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmer får ett hotelldøgn inkludert i fagdagsprisen. Dersom du ønsker mer enn ett hotelldøgn og/eller ikke er ansatt i NHBD/SHBD, spesifiser dette i feltet nedenfor.