Nordnorsk konferanse om kirkemusikk

NORDNORSK KONFERANSE OM KIRKEMUSIKK

Trondenes kirke

Juni 2015 arrangerte Kirkemusikksenter Nord, i samarbeid med Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmer og Kirkelig Utdanningssenter i Nord, Nordnorsk konferanse om kirkemusikk i vakre Harstad.