Noen salmer fra nord

NOEN SALMER FRA NORD

Noen salmer fra nord

I 2011 ga Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) og Kirkemusikksenter Nord (KiN) ut boka "Noen salmer fra nord".

Svein Malmbekk og Ragnhild Strauman
Svein Malmbekk og Ragnhild Strauman

Boken inneholder salmer av Elias Blix og Petter Dass, salmer fra samisk, læstadiansk og kvensk/finsk tradisjon, noen religiøse folketoner fra Nordland og salmer og sanger fra vår egen tid. Redaktører var Ragnhild Strauman og Svein Malmbekk. Boken ble gitt ut på Orkana forlag med støtte fra Norsk Kulturråd, OVF Sør-Hålogaland bispedømme, OVF Nord-Hålogaland bispedømme, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Sametinget.

Boken kan bestilles fra Orkana forlag.