Hjem

INFO - NORSK SALMEFESTIVAL

Her kan du finne siste nytt om praktisk informasjon i forbindelse med Norsk Salmefestival. Oppdateres fortløpende ang. pris, overnatting, lokaliteter o.l.

FLYER NORSK SALMEFESTIVAL

PROGRAM NORSK SALMEFESTIVAL

OBS! Bokbad og lunjskonsert med Helge Stangnes, Ann-Iren Hansen og Bodø Rhythm Group har fått nytt tidspunkt: Fofattersamtale kl. 14.00 og konsert kl. 15.00

FLYER KORLEDERKONFERANSE SALMER OG SANGER SOM TROSOPPLÆRING

BILLETTER ÅPNINGSKONSERT Priser: 250/150/50/barn gratis

Alle foredrag er gratis. Under Arktisk Salmekonsert vil det bli samlet inn kollekt, ikke billettsalg.

Ang. overnatting kan vi anbefale SKAGEN HOTEL som er vår faste samarbeidspartner når det gjelder overnatting.