Hjem

NY FESTIVAL!

BODØ 22. - 24. SEPTEMBER 2017 ARRANGERES NORSK SALMEFESTIVAL FOR FØRSTE GANG!

Kirkemusikksenter Nord arranger i 2017 Norsk salmefestival for første gang. Initiativtaker er salmekomponist og salmeentusiast Ivar Jarle Eliassen og festivalen er kommet i stand takket være godt samarbeid mellom Kirkemusikksenter Nord, Sør- og Nord Hålogaland bispedømmene, Kirkelig utdanningssenter i Nord, Kirka i Bodø og en rekke frivillige organisasjoner. Eliassen beskriver festivalen med fire søyler som alle starter på F.

 

  1. Festival - Salmen i sentrum for et festlig arrangement.
  2. Folkelig - Folkelig engasjement som åpner opp for salmen og ikke stenger den inne for noen få eller hemmer utfoldelsen av den.
  3. Faglighet - Salmen som fenomen skal utfordre kompetente miljøer og fagpersoner og sette salmen som gesamtkunstwerk, med fokus på musikk, litteratur og teologi i fokus. Kombinasjon av faglighet og folkelig engasjement.
  4. Fellesskap - Salmefestivalen skal forene på tvers alder. Her skal barn, ungdom, voksne og eldre finne sammen.

 

En rekke kompetente aktører setter fokus på salmeskatten gjennom konserter, seminarer, foredrag, samtaler og andre arrangement. Reformasjonsjubileet kommer til å farge festivalens første gjennomføring.

 

Man finner tilfeller av salmesang også i andre festivaler, men ved denne festivalen spiller ikke salmen biroller, men er selve protagonisten. Vår målsetning er å undersøke de musikalske, litterære og kontekstuelle kvalitetene ved salmene.

 

Hvorfor mener vi at salmen fortjener en slik oppmerksomhet? Tidligere var det slik at salmesang utfoldet seg på flere arenaer og på en mer selvfølgelig måte enn i dag. Det gjaldt både i kirken og foreningslivet, i hjemmene og i skolen. I dag er salmens plass i større grad begrenset til gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Likevel skapes det hele tiden nye salmer, og noen av disse finner før eller senere veien inn i de ulike kirkenes salmebøker. Artister synger salmer inn på CD i nye, personlige tolkninger. Dette forholdet - at salmen fremstår som en marginalisert og samtidig populær sjanger - kaller på refleksjon. Det er for sterkt å hevde at salmen er truet, men vi tror den behøver årvåken oppmerksomhet. Norsk salmefestival vil gi denne typen oppmerksomhet.

 

Norsk salmefestival blir lokalisert til kirker i Bodø, Stormen bibliotek og konserthus samt utesteder i byen og kjøpesenteret City Nord. Salmefestivalen arrangeres i forlengelsen av Ung kirkesang sin korlederkonferanse «Salmer og sanger som trosopplæring» 21.-22. september.